ଦୁତି ୨୦୦ ମିଟର ଫାଇନାଲ ରେ , ହିମା ଦାସ ଡିଷ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ

0 282

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ : ଦୁତି ୨୦୦ ମିଟର ଫାଇନାଲ ରେ , ହିମା ଦାସ ଡିଷ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ

ମହିଳାଙ୍କର ୨୦୦ ମିଟର ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡରେ ଭୁଲ ପଟରେ ଚାଲୁଥିବା ହିମା ଦାସ ଙ୍କୁ ଡିଷ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଓ ଆରପଟରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ଜାଗା ବନେଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ |

ମହିଳାଙ୍କର ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡରେ ରଜତ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଦୁତି ୨୦୦ ମିଟର ସେମିଫାଇନାଲ ରେ ୨୩.୦୦ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଫାଇନାଲ ରେ ଜାଗା ବନାଇଲେ |

ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେଶନ ରାଉଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ | ଦୁତି ପ୍ରଥମରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୫୦ ମିଟର ରେ ସେ ଏଡିଦିୟଙ୍ଗ, ଓଡିୟଙ୍ଗ, ଏବଂ ଲିଙ୍ଗୱେଇ କୋଙ୍ଗ ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ |

ମହିଳାଙ୍କୁ ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡରେ ରଜତ ପଦକ ଜିତିଥିବା ହିମା ସେମିଫାଇନାଲର ହିଟ ନମ୍ବର ୨ ରେ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିଲେ | ସେ ଏହି ଭୁଲ ର ଆବରଣ ୪x ୪୦୦ ମିଟର ମିଶ୍ରିତ ରେଳ ରେ କଲେ | ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆଇ ଖେଳରେ ସାମିଲ କର ଯାଇଥିଲା | ଯୋଉଥିରେ ଭାରତ ସିଲଭର ମେଡଲ ଜିତି ଥିଲା |

Comments
Loading...